EUROPEN-PEN International

45th MM participants

45th EUROPEN-PEN International members meeting. The Participants.

„EUROPEN-PEN International“ yra didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo ugdymo tinklas, nes:

  • Apie 230 000 žmonių per metus įgauna patirties dirbdami šiame imitacinių bendrovių (angl. Practice Enterprise) tinkle.
  • Kiekvienai  imitacinei bendrovei suteikiama galimybė prekiauti su daugiau nei 7500 imitacinių bendrovių iš  42 pasaulio šalių.
  • Suteikia praktikantams, siekiantiems tapti verslininkais arba surasti gerą darbą, pažangiausią praktinį mokymą.
  • Tinkle taikomi vieningi kokybės standartai bendrovėms ir jose dirbantiems praktikantams. Pirmiausia kokybės pažymėjimas išduodamas bendrovei, atsižvelgiant į praktinės veiklos organizavimo, mokymosi turinio ir valdymo lygį. Tuomet kokybės pažymėjimas išduodamas atestuotą bendrovę baigusiam praktikantui, kurio praktikos joję metu įgytos pagrindinės kompetencijos iš esmės atitinka mokymosi visą gyvenimą, apibrėžto ES 2006 metais, sistemą.

„EUROPEN-PEN International“ yra nepelno siekianti organizacija, įkurta 1997 metais.

„EUROPEN-PEN International“ misija yra remti, koordinuoti ir plėtoti paslaugas, didinant veiklos, vykdomos jo narių nacionaliniuose tinkluose, vertę, skatinti ir stiprinti mokymosi imitacinėje aplinkoje modelį, remti jaunų žmonių ir suaugusiųjų profesinį mokymą ir tolesnį mokymą imitacinėse bendrovėse.

„EUROPEN-PEN International“ nariai yra įvairių pasaulio šalių centriniai biurai, remiami ir (arba) veikiantys švietimo įstaigose, pramonės ir prekybos rūmuose, universitetuose ir kolegijose ar nacionalinėse švietimo ir darbo ministerijose.

„Simulith“ centras „EUROPEN – PEN International“ asociacijos narys nuo 1999 m.

Europen narystės pažymėjimas 2016