DĖMESIO! 24-oji tarptautinė IB mugė Attention! 

DĖMESIO! Pranešame, kad mugės organizatoriai, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 kovo 3 d. sprendimą „Dėl rekomendacijų riboti masinius renginius“ Nr. V- 259, atšaukia  24-ąją tarptautinę imitacinių bendrovių mugę, turinčią vykti 2020 m. balandžio 2 d. ir  perkelia ją į rudenį.

Visi užsiregistravę mugės dalyviai apie tolimesnius veiksmus bus informuoti asmeniškai.

ATTENTION!

Please be informed that the organizers of the 24th International Practice Enterprises Fair in Lithuania, in accordance with the Minister of Health of the Republic of Lithuania – Head of State Operations at State Level, March 3, 2020 „Recommendations to Restrict Mass Events“ No V-259, cancels the 24th International Practice Enterprises Fair, that had to have a venue on April 2, 2020, and moves it into Autumn 2020.

All registered participants of the fair will be informed personally about the next steps.

 

Organizatoriai, rėmėjai ir partneriai/ORGANISERS AND PARTNERS OF THE FAIR: