PEN Worldwide

45th MM participants

45-asis narių susitikimas Vilniuje.

PEN Worldwide yra didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo ugdymo tinklas, nes:

  • Apie 200 000 žmonių per metus įgauna patirties dirbdami šiame imitacinių bendrovių (angl. Practice Enterprise) tinkle.
  • Kiekvienai  imitacinei bendrovei suteikiama galimybė prekiauti su daugiau nei 7000 imitacinių bendrovių iš 40 pasaulio šalių.
  • Suteikia praktikantams, siekiantiems tapti verslininkais arba surasti gerą darbą, pažangiausią praktinį mokymą.
  • Tinkle taikomi vieningi kokybės standartai bendrovėms ir jose dirbantiems praktikantams. Pirmiausia kokybės pažymėjimas išduodamas bendrovei, atsižvelgiant į praktinės veiklos organizavimo, mokymosi turinio ir valdymo lygį. Tuomet kokybės pažymėjimas išduodamas atestuotą bendrovę baigusiam praktikantui, kurio praktikos joję metu įgytos pagrindinės kompetencijos iš esmės atitinka mokymosi visą gyvenimą, apibrėžto ES 2006 metais, sistemą.

PEN Worldwide yra nepelno siekianti organizacija, įkurta 1997 metais, kurios misija yra remti, koordinuoti ir plėtoti paslaugas, didinant veiklos, vykdomos jo narių nacionaliniuose tinkluose, vertę, skatinti ir stiprinti mokymosi imitacinėje aplinkoje modelį, remti jaunų žmonių ir suaugusiųjų profesinį mokymą ir tolesnį mokymą imitacinėse bendrovėse.

„PEN Worldwide“ nariai yra įvairių pasaulio šalių centriniai biurai, remiami ir (arba) veikiantys švietimo įstaigose, pramonės ir prekybos rūmuose, universitetuose ir kolegijose ar nacionalinėse švietimo ir darbo ministerijose.

„Simulith“ centras „PEN Worldwide“ asociacijos narys nuo 1999 m.