PROJEKTAI

Įgyvendinami projektai:

Projekto pavadinimas – „Sustainable quality management – to foster future-proof job skills of HEI learners“ (PEN-QM)

Tikslai:

 • sukurti tvarius kokybės valdymo mechanizmus imitacinėje bendrovėje (IB) ir skatinti aukštųjų mokyklų studentų, turinčių darbo įgūdžius, atitinkančius ateities darbo rinkos reikalavimus, integraciją;
 • sukurti studentams, dėstytojams ir bendruomenei naujovišką mokymo ir mokymosi internete instrumentą, padėsiantį studentams ugdyti geriausius būsimo darbo įgūdžius (TOP10);
 • išnagrinėti būdus, kaip tobulinti imitacinės bendrovės veiklą, kuriant inovatyvius IB kokybės vertinimo modelius;
 • palengvinti glaudesnį IB tinklo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą kokybės, vertinimo ir audito srityse.

Pagrindiniai rezultatai:

 • IB veiklos vertinimo proceso valdymo vadovas – išorinės IB veiklos vertinimo metodika.
 • IB kokybės standartai ir vidinio vertinimo priemonė – vidinės IB veiklos vertinimo metodika.
 • Tvarios kokybės valdymo platforma, skatinanti aukštųjų mokyklų ir IB bendradarbiavimą.

Projekto iniciatorius ir koordinatorius:

Vilniaus kolegija, „Simulith“ centras

Projekto partneriai:

PEN Worldwide asociacija (Vokietija)

Graco universitetas (Austrija)

REEP (Prancūzija)

Pavijos universitetas (Italija)

Tetra Solutions Ltd. (Bulgarija)

Projekto numeris: 2022-1-LT01-KA220-HED-000087134

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-012024-11-30


Projekto pavadinimas – InnoSocialĮtraukiųjų inovacijų ir socialinio verslumo integravimas į aukštąjį mokslą (Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education)

Tikslai:

 • sukurti pagrindą projekto „InnoSocial“ veiklų rengimui ir vykdymui (metodika ir gairės);
 • prisidėti prie projekto vykdymui reikalingos mokymo ir mokymosi bazės sukūrimo (programa ir mokymosi turinys);
 • pagerinti aukštųjų mokyklų akademinio personalo gebėjimus mokymų vykdymui (dėstytojų seminarai ir bandomieji studentų mokymai);
 • didinti suinteresuotųjų šalių informuotumą apie aukštųjų mokyklų vaidmenį skatinant įtraukties inovacijų ir socialinio verslumo integravimą.

Pagrindiniai rezultatai:

 • Įrankių rinkinys, skirtas įtraukties inovacijų ir socialinio verslumo ugdymui kurti ir įgyvendinti.
 • Modulinis kursas, patvirtintas partnerių aukštųjų mokyklų ir įtrauktas į švietimo sistemą kaip atskiras kursas arba esamų kursų dalis.
 • 25 apmokyti dėstytojai (intensyvūs profesinio tobulėjimo mokymai, 1 kreditas).
 • 60 apmokytų studentų (vieno semestro kursas).

Projekto iniciatorius ir koordinatorius:

SPOLECZNA AKADEMIA NAUK (Socialinių mokslų universitetas, Lenkija)

Projekto partneriai:

Vilniaus kolegija (Lietuva)

„Tetra Solutions Ltd.“ (Bulgarija)

Pavijos universitetas (Italija)

Fundacja InCREA (Lenkija)

Projekto numeris: 2022-1-PL01-KA220-HED-00089820

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-012025-04-30


Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras kartu su trimis imitacinių bendrovių centrais iš Austrijos, Belgijos ir Ispanijos įgyvendina dviejų metų trukmės Erasmus Youth programos projektą „Moters – ateities lyderės – įgalinimas“ (Female Empowerment: Leaders of the Future) FEMPOWER.

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • ugdyti ir stiprinti moterų lyderystės įgūdžius ir suteikti galių jaunoms moterims šiuolaikiškoje imitacinės bendrovės mokymosi ir darbo aplinkoje;
 • atkreipti dėmesį į lyčių stereotipų lūkesčius ir didinti informuotumą apie diskriminaciją dėl lyties darbo rinkoje;
 • didinti regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygio supratimą apie iššūkius, su kuriais susiduria jaunos moterys, pradėdamos dirbti naujose darbo vietose.

Projekto rezultatai:

 • moterų lyderystės mokymo poreikių analizė;
 • moterų lyderystės ir įgalinimo mini kursų programa, kuri susideda iš daugybės temų: savęs vertinimas, dizaino ir kritinis mąstymas, asmeninis prekės ženklas, kultūrinis supratimas, darbas ir išėjimas iš darbo bei su tuo susijusių stereotipų laužymas, mokymasis daryti interviu, „TED-Talk“ stiliaus išbandymas  – motyvaciniai pokalbiai, vertinimo mokymai, darbo vietos standartai, derybų metodai ir kt.

Projektą įgyvendina 5 šalių konsorciumas

Projekto iniciatorius ir koordinatorius:

PEN Worldwide asociacija (Vokietija)

Projekto partneriai:

ACTIF (Austrija)
Connectief vzw (Belgija)

Fundació Inform (Ispanija)
Vilniaus Kolegija (Lietuva)

Projekto Nr.101049598–FEMPOWER–ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-03-01 – 2024-04-31


Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras kartu su kitais keturiais imitacinių bendrovių centrais iš Ispanijos Vokietijos, Belgijos ir Danijos bei pasauliniu tinklu PEN Worldwide pradėjo įgyvendinti naują dviejų metų trukmės Erasmus+ K2 strateginių partnerysčių projektą „Skaitmeninė Imitacinė bendrovė – žingsnis į nauja realybę“ (Ready for New Realities – The Digital Practice Enterprise) DIGIPRAC. Projekto iniciatorius – „Simulith“ centras.

Pagrindinis tikslas – sukurti ateičiai pritaikytą skaitmeninį imitacinės bendrovės (IB) įrankį, parengiant 4 pagrindinius rezultatus:

 • Skaitmeninės imitacinės bendrovės aprašą ir modelį;
 • Skaitmeninių išteklių vadovą;
 • Internacionalizavimo namuose (Internationalization at Home) įrankių rinkinį;
 • E-mokymosi kolekciją, skirtą mokymuisi iš klaidų ir efektyvių santykių palaikymui.

Projektą įgyvendina 5 šalių konsorciumas

Projekto iniciatorius ir koordinatorius:

Vilniaus Kolegija (LT)

Projekto partneriai:

International Business College IBC (DK)
Fundacio Inform (ES)
Connectief vzw (BE)
Bfz-Essen GmbH (DE)

Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA220-VET-000033195

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-12-01- 2023-11-30


Pavadinimas:   Jaunime, tikėk savimi ir tapsi verslininku (YOU-CAN-BE!)

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo verslumą per sąmoningumo didinimo veiksmus, siekiant juos  informuoti, ugdyti iniciatyvą, atsakomybės jausmą, gebėjimą diegti naujoves ir jaunimo lyderystę. Bendradarbiaudami partneriai siekia sukurti Europos keitimosi praktika bendruomenę, plėtojant novatoriškus metodus, įtraukiant jaunimo darbuotojus, Europos mentorius ir jaunuosius verslininkus, suteikiant jiems galimybę plėtoti verslą, įgyti naujų idėjų, įgyti pasitikėjimo ir motyvacijos per įkvepiančius liudijimus ir pasakojimus.

Rezultatai:

 • Inovatyvus verslumo skatinimo vadovas. Jame bus surinkti metodai, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai bei pagrindinės sėkmės sąlygos verslumo projektams įgyvendinti.
 • Mentorystės gairės, paaiškinančios, kaip įgyvendinti veiksmingą mentorystės programą.
 • Seminaro jaunimui, įgyvendinančiam verslumo projektą Europos kontekste, vadovas

Vadovas socialiai atsakingam verslininkui (dokumentas anglų kalba) Handbook for social enrepreneurs

Koordinatorius: Fondation Apprentis d’Auteuil (FR)

Partneriai:

Vilniaus kolegija (LT) www.viko.lt

Asociatia Scoala De Valori (RO) http://scoaladevalori.ro/

Organization for Social Innovation „ARNO“ (MK) www.arno.org.mk

Zaklada Znanje na djelu (HR) www.znanjenadjelu.hr

Projekto Nr. 2021-1-FR02-KA220-YOU-000029769

Fondas/programa: FR02 – Agence du service civique/Erasmus+

Trukmė: 2022-02-28 – 2025-02-28


Įgyvendinti projektai:

Įgyvendinamas #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektas „Inovatyvus virtualus metodas, skatinantis ir palaikantis profesinio mokymo besimokančiųjų gerovę ir psichinę sveikatą“ (Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’Wellbeing and Mental Health). Nr. 2020-1-LT01-KA202-078016

Projekto tikslai:

 • Suteikti profesinio mokymo mokyklų mokiniams, mokytojams ir bendruomenei išsamų supratimą apie veiksnius, darančius įtaką mokinių gerovei, plėtojant keturis gerovės komponentus;
 • Skatinti mokinius suvokti, tikrinti ir nuolat gerinti savo psichologinės, pažintinės, socialinės ir fizinės gerovės lygį, kuriant naują požiūrį į save ir savo įgūdžius, kurie galėtų padėti pagerinti jų savijautą ir psichinę sveikatą;
 • Stiprinti ir palaikyti mokinių gerovės įgūdžius kuriant virtualią iššūkiais paremtą mokymosi aplinką, siekiant skatinti mokinių gerovės praktiką mokykloje;
 • Praturtinti profesijos mokytojų pedagoginius metodus, susijusius su iššūkiais grįstu mokymusi ir gerovės skatinimu klasėje.

Projekto „StayWell“ rezultatai:

O1: Geros savijautos žemėlapis, leidžiantis suprasti veiksnius ir įgūdžius, skatinančius mokinio gerovę, formuojamas pagal 4 komponentus: psichologinę, pažintinę, socialinę ir fizinę gerovę.

O2: Sveikatos įgūdžių rinkinys, skatinantis mokinius galvoti apie jų psichinės sveikatos ir gerovės svarbą.

O3: Skaitmeninė mokinio gerovės laboratorija, kuri sukurs virtualią iššūkiais grįstą mokymosi aplinką, skirtą stiprinti ir palaikyti mokinių gerovės įgūdžius bendradarbiaujant.

O4: Skaitmeninės mokinio gerovės laboratorijos naudojimo vadovas, suteikiantis profesijos mokytojams galimybes pritaikant ir naudojant šio projekto rezultatus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-01- 2022-10-31

Projektas „Staywell“ Lietuvos nacionalinės agentūros įvertintas 100 balų iš 100 galimų, išskirtos aštuonios projekto stiprybės ir nei viena silpnybė.

Išsamiau čia: STAYWELL


Įgyvendintas #ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projektas Inclusion of Innovative Work-Based-Learning and Business Partnerships in HEI Curricula Development“ (HEIPNET) Nr. 2019-1-LT01-KA203-060514.

Projekto tikslas
Ugdyti studentų kompetencijas ir įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų mokyklų studijų programų bei stiprinant ryšius su verslo įmonėmis.

Projekto trukmė: 2019-11-01 – 2022-05-31

Išsamiau čia: HEIPNET


Vykdytas Erasmus+ K2 projektas „Innovative method to promoting entrepreneurship education to teenagers“ („Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams“).

Tikslas: sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Projekto trukmė: 2018-10-01 – 2020-12-31

Išsamiau čia: IMPEET


Įgyvendintas #ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projektas „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED2018-1-LT01-KA202-047026.

Projekto trukmė: 2018-12-01 – 2020-01-31

Projekto tikslas – apžvelgti lyderytės kompetencijas aprašančią medžiagą, apibendrinti geriausias praktikas, jas išbandyti imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, buvo atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

„Lyderystės kompetencijų aplankas“ paskatins imitacinių bendrovių praktikantus siekti savo tikslų, įgyti ar tobulinti praktines lyderio kompetencijas. Didelis dėmesys bus skiriamas socialinės atsakomybės sampratai ir svarbai ugdant lyderio savybes.

Išsamiau čia: FETLED


Asociacija „Liba“ vykdė Erasmus+ KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projektą “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Projekto „RUSESL“ tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuo0jančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

Projekto trukmė: 2018-01-15 – 2020-01-14

Išsamiau čia: RUSESL


Vykdytas Erasmus+ KA2 projektas „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666).

Projekto tikslas – gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Projekto trukmė: 2017-2019 metai.

Išsamiau čia: STAYMOBIL


PEs for youth PE for youth

2014-2016 m. vykdytas Erasmus+ partnerysčių projektas „Versli VPMF mokyklose – inovatyvaus mokymo ir mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ (angl. „Innovative education and training solution to early school leavers“). Projekto numeris 2014-1-ES01-KA201-004318.

Projekto tikslas – sukurti VPMF modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai -10 skirtingų organizacijų iš 5 šalių: Italijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Ispanijos VPMF centrai, Europen-Pen International asociacija (Vokietija) bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą. Lietuvoje šiai tikslinei grupei atstovauja Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla. Kartu su Italijos, Ispanijos, Bulgarijos centriniais biurais ir EUROPEN-PEN International Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras įgyvendina projektą „Inovatyvaus mokymo ir  mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ („Innovative education and training solution to early school leavers“).

Projekto partneriai:

Ispanijos VPMF centrinis biuras „Fundacio Inform“, Ispanija

Ayuntamiento del Vendrell, Ispanija

Institut Mediterrània, Ispanija

Bulgarijos VPMF centrinis biuras „BUCT“, Bulgarija

SOU Asen Zlatarov, Bulgarija

Italijos VPMF centrinis biuras „Programma Simulimpresa“, Italija

CEFAL Emilia Romagna, Italija

„EUROPEN-PEN International“, Vokietija

Tito Masiulio jaunimo mokykla, Lietuva

Projekto trukmė 2014-2016.

Išsamiau skaitykite Naujienų sklityje.


NEW_EU_flag_LLP_LT 2012 m. „Simulith“ centras inicijavo ir 2012-2014 m. koordinavo Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ Projekto numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 PFTT_Logo_254p
Šis projektas tapo 2015 –ųjų metų „Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso“ nugalėtoju kaip kokybiškiausias 2015 metų projektas. Išsamiau.

Sukurta VPMF vadovų rengimo programos dokumentų, pavyzdžių komplektas 4 kalbomis. Programą sudaro aštuonios VPMF vadovui svarbios sritys: VPMP sąvoka ir terminai, nacionalinis ir tarptautinis VPMF tinklas, VPMF vadovų ir pedagogų komanda, mokymo metodai, pedagoginiai įrankiai, VPMF centras, VPMF kūrimo pagrindiniai žingsniai ir Europen Pen International asociacijos vaidmuo. Projekto tikslas – perimant Prancūzijos, Italijos ir tarptautinės asociacijos Europen-Pen International patirtį parengti mokymo programą ir medžiagą naujų VPMF vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui.

Būtent šios VPMF vadovo parengimo sritys yra vieningos visose šalyse, įdiegusiose VPMF modelį. Programą sudaro 85 dokumentai, parengti projekto partnerių: Italijos, Prancūzijos, Lietuvos VPMF centrų ir įvairių šalių VPMF mokymo patirtį sukaupusios Europen Pen International asociacijos. Kiekvienas programos dokumentas suskirstytas į 4 kategorijas pagal dokumento tikslą. Pirmoji dokumentų kategorija bus skirta VPMF modelio sklaidai.  Antroji dokumentų kategorija labiausiai sudomins tuos, kurie planuoja steigti VPMF savo mokymo institucijose. Trečioji VPMF programos dokumentų kategorija yra skirta VPMF modelio įdiegimui ir naudojimui, o ketvirtoji – didelę patirtį turinčios VPMF darniai tolimesnei plėtrai. Programoje sudėti įvairūs VPMF veiklos pavyzdžiai. Kiekvienas VPMF vadovas juos  galės pritaikyti savo konkrečioje situacijoje, konkretiems praktikantams: mokiniams, studentams ar suaugusiems. Svarbiausias projekto tikslas ir buvo, kad viso pasaulinio VPMF tinklo vadovai galėtų adaptuoti dokumentus, pritaikant savo mokymo institucijos, tikslinės VPMF grupės poreikiams, kad VPMF centrų atstovai, apmokantys VPMF vadovus turėtų pakankamai medžiagos, paaiškinančios verslo mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto imituojamos įmonės modelio veiklą.

Projekto partneriai:

Italijos VPMF centrinis biuras „Programma Simulimpresa“, Italija

Prancūzijos VPMF centrinis biuras „REEP Euro Ent’Ent, Prancūzija

„EUROPEN-PEN International“, Vokietija

Džiaugiamės ir dar vienu neplanuotu projekto rezultatu – VPMF centro paslaugų detalizavimu. Remdamiesi Italijos ir Prancūzijos paslaugų paketų pavyzdžiais, pertvarkėme ir pristatome galutinį savo paslaugų aprašymą mokymo institucijoms, kuriose veikia verslo praktinio mokymo firmos modelis. Dokumentą galite rasti nuspaudę šią nuorodą.

2014 m. spalio 22-26 dienomis vyko projekto renginių savaitė.

Projekto interneto svetainė.

Projekto įgyvendinimas Svietimo mainų paramos fondo įvertintas 9 balais iš 10.


NEW_EU_flag_LLP_LT 2011 m. „Simulith“ centras inicijavo ir 2011-2013 m. koordinavo Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektą „Privalomas mokymas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ugdymo institucijose“ Projekto Nr. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0090

Projekto tikslas – sukurti gaires, kuriomis vadovautųsi VPMF vadovai kasdieniame darbe VPMF ir inicijuoti privalomo verslo praktinio mokymo firmos modelio diegimą į mokymo programas profesinėse Lietuvos mokyklose perimant austrų ir bulgarų patirtį. Bus sukurtos gairės, kuriose tilps visi svarbiausi nurodymai kaip steigti VPMF, organizuoti darbą jose remiantis naujausiais metodais, darbo technika, išbandytomis strategijomis, kaip užtikrinti mokymo VPMF veiksmingumą ir kokybę, pateikiami moksleivių vertinimo kriterijai, VPM firmose dirbančių vadovų rengimo programa, jų atestavimo procesai ir vertinimas, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skatinimo programa bei kiti VPMF kokybišką veiklą apibrėžiantys aspektai. Visa tai bus sudėta į gaires, kurios bus išleistos lietuvių, anglų, bulgarų ir vokiečių kalbomis ir naudojamos organizuojant kokybišką darbą VPMF. Projekto metu į vieną rinkinį bus surinkta Bulgarijoje ir Austrijoje praktikuojama geroji patirtis organizuojant privalomą mokymą VPMF jų šalyse – metodologinė bei privalomo VPMF mokymo statusą reglamentuojanti medžiaga bei Lietuvos praktinio darbo VPMF profesinėse mokyklose darbo patirtis ir inovacijų aspektai.

Projekto partneriai:

Austrijos VPMF centrinis biuras „ACT“, Austrija

Bulgarijos VPMF centrinis biuras „BUCT“, Bulgarija

Buvo sukurtos VPMF gairės trims skirtingoms tikslinėms grupėms: gairės VPMF vadovams, sprendimų priėmėjams švietimo srityje bei viešajai visuomenei.

Gairės VPMF vadovamsGairės viešajai visuomeneiGairės sprendimų priėmėjams švietimo srityje Veiklos gairės

Įvyko projekto sklaidos renginys – konferencija-diskusija „Privalomas mokymas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) galimybės Lietuvos profesinio ugdymo institucijose“. Plačiau rasite čia.


w34t Leonardo Da Vinči naujovių perkėlimo projektas „MOVING – MAKE IT SIMPLE“Nr. LLP-LDV/TOI/2007/PT/14 02_Moving

Projekto tikslas – surinkti įvairių jaunų žmonių tarptautinio mobilumo programos projektų metu parengtus dokumentus, sujungti juos į vieną, kuris būtų tarsi IŠGYVENIMO RINKINYS (SUVIVAL KIT), ir platinti jį keliomis kalbomis ir įvairiais būdais.

Jauni žmonės ir mobilumo projektų iniciatoriai bei koordinatoriai, turėdami prieigą prie struktūralizuotų dokumentų, kuriais būtų paprasta naudotis ir kurie padėtų kelionių pedagogikoje ir jų mobilumo valdyme, labiau pasitikėtų savimi ir galėtų patenkinti daugiau tarptautinio mobilumo poreikių.

Projekto partneriai:

 • Prodeso/ITAP, Portugalija
 • XENA, Italija
 • Galway Technical Institute, Airija
 • ETPC, Portugalija

Plačiau apie projektą (Powerpoint prezentacija)