IMPEET

 

 

 

 

 

Vykdomas Erasmus+ K2 projektas „Innovative method to promoting entrepreneurship education to teenagers“ („Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams“).

Tikslas: sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Išsamiau apie INSPIRE strategijas:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/

Uždaviniai:

  • Supažindinti bendrojo lavinimo mokyklas su į praktinę veiklą orientuota imitacinių bendrovių modeliu, kurios tikslas – ugdyti verslumo gebėjimus 12-15 metų mokiniams.
  • Aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklas metodine-mokomąja medžiaga, kuri padėtų ugdyti mokinių verslumo kompetencijas dirbant ir mokantis imitacinėje bendrovėje.
  • Padidinti projekto inovatyvių aspektų pritaikymą ir perkėlimą, pateikiant rekomendacijų, strategijų ir įgyvendinimo praktinių pavyzdžių.

Koordinatorius:
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras.

Partneriai:
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Lietuva
Europen – Pen International EV, Vokietija
Friedrich Frobel Schule, Vokietija 
Istituto Comprensivo Panfili Swerafini-Lola Di Stefano Sulmona AQ, Italija
Istituto Don Calabria, Italija

Tikslinė grupė:

  • Bendrojo lavinimo 12-15 metų mokiniai.
  • Mokytojai iš bendrojo lavinimo mokyklų.
  • Kiti suinteresuoti asmenys ir organizacijos (mokyklų bendruomenė, mokinių tėvai, imitacinių bendrovių tinklas ir t.t.).

Rezultatai

Bus sukurti 4 intelektiniai produktai:

  • Bendrojo lavinimo mokyklų 12-15 metų amžiaus mokiniams imitacinio verslo įmonės koncepcija (Practice Enterprise’s Competencies Framework).
  • Mokomoji medžiaga mokytojams, pagal kurią bus apmokyti Imitacinės bendrovės vadovai (Handbook for Practice Enterprise Trainer in Secondary Education).
  • Mokomoji medžiaga mokiniams, pagal bus įkurta nauja imitacinė bendrovė 3 mokyklose, bus apmokyti naujos imitacinės bendrovės mokiniai (angl. Practice Kit for Student). Mokiniai dalyvaus imitacinių bendrovių mugėje.
  • Surinkus visų (mokinių, mokytojų, suinteresuotų asmenų) atsiliepimus bus pateiktas galutinis imitacinės bendrovės modelis (Practice Enterprise Model for Students aged 12-15).

Numeris: 2018-1-LT01-KA201-046977

Trukmė: 2018-10-01 – 2020-09-30