IMPEET

 

 

 

 

 

Vykdomas Erasmus+ K2 projektas „Innovative method to promoting entrepreneurship education to teenagers“ („Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams“).

Tikslas: sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie vaikų verslumo įgūdžių ugdymo ir pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Išsamiau apie INSPIRE strategijas:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/

Uždaviniai:

  • Supažindinti bendrojo lavinimo mokyklas su į praktinę veiklą orientuota imitacinių bendrovių modeliu, kurios tikslas – ugdyti verslumo gebėjimus 12-15 metų mokiniams.
  • Aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklas metodine-mokomąja medžiaga, kuri padėtų ugdyti mokinių verslumo kompetencijas dirbant ir mokantis imitacinėje bendrovėje.
  • Padidinti projekto inovatyvių aspektų pritaikymą ir perkėlimą, pateikiant rekomendacijų, strategijų ir įgyvendinimo praktinių pavyzdžių.

Koordinatorius:
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras.

Partneriai:
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Lietuva
Europen – Pen International EV, Vokietija
Friedrich Frobel Schule, Vokietija 
Istituto Comprensivo Panfili Swerafini-Lola Di Stefano Sulmona AQ, Italija
Istituto Don Calabria, Italija

Tikslinė grupė:

  • Bendrojo lavinimo 12-15 metų mokiniai.
  • Mokytojai iš bendrojo lavinimo mokyklų.
  • Kiti suinteresuoti asmenys ir organizacijos (mokyklų bendruomenė, mokinių tėvai, imitacinių bendrovių tinklas ir t.t.).

Rezultatai

Kuriami 4 intelektiniai produktai:

1. Bendrojo lavinimo mokyklų 12-15 metų amžiaus mokiniams imitacinio verslo įmonės koncepcija.

Imitacinės bendrovės kompetencijų aplankas (angl. Practice Enterprise’s Competencies Framework):
Dokumentas Anglų kalba (PDF)
Dokumentas Lietuvių kalba (PDF)
Dokumentas Vokiečių kalba (PDF)
Dokumentas Italų kalba (PDF)

2. Mokomoji medžiaga mokytojams, pagal kurią apmokomi imitacinės bendrovės vadovai.

Imitacinės bendrovės veiklos vadovas bendrojo ugdymo mokytojams (angl. Handbook for Practice Enterprise Trainer in Secondary Education):
Dokumentas Anglų kalba (PDF)
Dokumentas Lietuvių kalba (PDF)
Dokumentas Vokiečių kalba (PDF)
Dokumentas Italų kalba (PDF)

3. Mokomoji medžiaga mokiniams, pagal kurią bus įkurta nauja imitacinė bendrovė 3 mokyklose, bus apmokyti naujos imitacinės bendrovės mokiniai (angl. Practice Kit for Student). Mokiniai dalyvaus imitacinių bendrovių mugėje.

4. Surinkus visų (mokinių, mokytojų, suinteresuotų asmenų) atsiliepimus bus pateiktas galutinis imitacinės bendrovės modelis (angl. Practice Enterprise Model for Students aged 12-15).

Numeris: 2018-1-LT01-KA201-046977

Trukmė: 2018-10-01 – 2020-09-30