HEIPNET

Vykdytas #ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projektas Inclusion of Innovative Work-Based-Learning and Business Partnerships in HEI Curricula Development“ (HEIPNET) Nr. 2019-1-LT01-KA203-060514.

Projekto tikslas: ugdyti studentų kompetencijas ir įsidarbinimo įgūdžius pritaikant imitacinių įmonių mokymosi darbo aplinkoje metodiką prie aukštųjų mokyklų studijų programų bei stiprinant ryšius su verslo įmonėmis.

Koordinatorius:
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras.

Partneriai:
Universitaet Graz, Austrija
University of National and World Economy, Bulgarija
Universita degli studi di Pavia, Italija
Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuva
Pen Worldwide, Vokietija

Tikslinė grupė:

  • Aukštojo mokslo institucijos, jose dirbantys dėstytojai, praktikų organizatoriai.
  • Aukštųjų mokyklų studentai.
  • Įmonių atstovai.
  • Imitacinė bendrovės, Imitacinių bendrovių centriniai biurai.

Rezultatai

Kuriami 5 intelektiniai produktai:

  • Imitacinės bendrovės (IB) modelio įgyvendinimo vadovas, skirtas aukštojo mokslo institucijoms, besidominčioms IB koncepcijos įgyvendinimu.
  • IB partnerystės su realaus verslo įmonėmis vadovas, skirtas detalizuoti partnerystės etapus ir palengvinti aukštojo mokymo institucijos ir įmonės bendradarbiavimą.
  • Partnerysčių duomenų bazė – įrankis, skirtas IB ir verslo įmonių ryšiams užmegzti, dalintis bendradarbiavimo rezultatais.
  • IB modulio / programų tobulinimo rekomendacijos.
  • Sukurtų produktų konspektas

Visi rezultatai partnerių kalbomis skelbiami rezultatų puslapyje: HEIPNET

Numeris: 2019-1-LT01-KA203-060514

Projekto trukmė: 2019-11-01 – 2022-05-31