STAYMOBIL

Vykdomas Erasmus+ K2 projektas „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666).

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Projekto uždaviniai:

  • aprūpinti mobilumo organizatorius novatoriška sistema, skirta vertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir tvarumą visuose mobilumo etapuose;
  • skatinti mobilumo organizatorius tikrinti ir nuolat gerinti mobilumo veiklos kokybę, sukuriant naujausius praktinius savikontrolės metodus;
  • didinti projekto metu sukurtos inovacijos pritaikomumą pateikiant rekomendacijų, strategijų ir gerosios praktikos įgyvendinimo rinkinį;
  • įgalinti mobilumo dalyvius įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip pagrindinę mokymosi rezultatų dalį, taip padidinant informuotumą apie gerą etišką ir socialiai atsakingą elgesį mainų metu.

Projekto rezultatas – sukurta tvari tarptautinio profesinio mokymo mobilumo pamatinė sistema, susidedanti iš 4 dokumentų:

  1. Metodologinis aprašas (Reference Framework), apibrėžiantis mobilumo kokybės rodiklius, skirtus įvertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir tvarumą visais profesinio mokymo mobilumo valdymo etapais.
  2. Praktinis vertinimo įrankių rinkinys (Practice Kit), skirtas patikrinti ir vertinti visuose mobilumo etapuose numatytų procesų kokybę pagal metodologiniame apraše apibrėžtus kokybės rodiklius siunčiančiose, priimančiose ir tarpinėse mobilumo organizacijose.
  3. Rekomendacijų gairės (Recommendations Booklet), kurios paaiškins kaip pirmosios dvi projekto partnerių šalyse pratestuotos priemonės turėtų būti įgyvendintos praktikoje.
  4. Įgūdžių vertinimo priemonė (Performance Skillbox), skirta įvertinti profesinio mokymo judumo dalyvių socialinės atsakomybės lygį prieš ir po mobilumo, taip sudarant sąlygas besimokantiesiems ir darbuotojams įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip esminę mokymosi rezultatų dalį.

Įgūdžių vertinimo priemonė (Performance Skillbox) 

Projekto partneriai:

Projekto trukmė: 2017-2019 metai.

 Išsamiau čia:  

Projekto parterių susitikimai:

2019 metų rugsėjo 2-3 dienomis Plimuto mieste (Didžioji Britanija) vyko penktasis partnerių susitikimas.  Išsamiau čia.

2019 metų gegužės 16 – 17 dienomis Frankfurte (Vokietija) vyko ketvirtasis projekto partnerių susitikimas. Išsamiau čia.

2018 metų spalio 17 – 18 dienomis Salerno (Italija) vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas. Išsamiau čia.

2018 metų balandžio 27 – 28 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Išsamiau čia.

2017 m. lapkričio 15-18 d. Barcelos (Portugalija) vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Išsamiau čia.