STAYMOBIL projekto partnerių susitikimas

2017 m. lapkričio 15-18 d. Barcelos (Portugalija) mieste Marius Ignatonis dalyvavo Erasmus+ programos projekto „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666) projekto pirmajame partnerių susitikime.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo institucijas ir jose vykstančius procesus, suderino veiksmų planą, organizacinius ir komunikacinius klausimus, buvo supažindinti su projekto valdymo ir finansų aspektais, aptarė kitus klausimus.

Daugiau informacijos apie projektą interneto svetainėje www.staymobil.eu.