Projekto „STAYMOBIL“ partnerių susitikimas Italijoje

2018 m. spalio 17 – 18 dienomis vyko trečiasis Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour“ STAYMOBIL(projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666 partnerių susitikimas Salerno (Italija). Susitikime dalyvavo „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis.

Susitikime buvo apžvelgtas ir toliau tobulinimas antrasis projekto rezultatas, aptartos tolesnės veiklos ir terminai, pasiskirstyta darbais tarp partnerių, apžvelgtos sklaidos priemonės ir sklaidos bei projekto valdymo dokumentai.

Daugiau informacijos apie projektą interneto svetainėje www.staymobil.eu.