Projekto STAYMOBIL partnerių susitikimas Lietuvoje

2018 metų balandžio 27 – 28 dienomis Vilniaus kolegijoje vyko antrasis Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour“ – STAYMOBIL, (projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666 partnerių susitikimas. Susitikime Lietuvoje dalyvavo „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis.

Projekto tikslas gerinti tarpvalstybinio profesinio rengimo ir mokymo mobilumo kokybę per socialiai atsakingą visų profesinio mokymo mobilumo veikėjų veiklą, tokiu būdu skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir mokymosi rezultatų tolesnį naudojimą. Projekto rezultatas – sukurta tvari tarptautinio profesinio mokymo mobilumo pamatinė sistema, susidedanti iš 4 dokumentų:

  1. Metodologinis aprašas (Reference Framework), apibrėžiantis mobilumo kokybės rodiklius, skirtus įvertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir tvarumą visais profesinio mokymo mobilumo valdymo etapais.
  2. Praktinis vertinimo įrankių rinkinys (Practice Kit), skirtas patikrinti ir vertinti visuose mobilumo etapuose numatytų procesų kokybę pagal metodologiniame apraše apibrėžtus kokybės rodiklius siunčiančiose, priimančiose ir tarpinėse mobilumo organizacijose.
  3. Rekomendacijų gairės (Recommendations Booklet), kurios paaiškins kaip pirmosios dvi projekto partnerių šalyse pratestuotos priemonės turėtų būti įgyvendintos praktikoje.
  4. Įgūdžių vertinimo priemonė (Performance Skillbox), skirta įvertinti profesinio mokymo judumo dalyvių socialinės atsakomybės lygį prieš ir po mobilumo, taip sudarant sąlygas besimokantiesiems ir darbuotojams įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip esminę mokymosi rezultatų dalį.

Susitikime buvo apžvelgtas ir toliau tobulinimas pirmasis projekto rezultatas, aptartos tolesnės veiklos ir terminai, pasiskirstyta darbais tarp partnerių, apžvelgtos sklaidos priemonės ir sklaidos bei projekto valdymo dokumentai.

Projekte dalyvauja šešios šalys ir partneriai:

  • Jungtinė karalystė – Europa Training (Koordinatorius);
  • Bulgarija – European Center for Quality;
  • Vokietija – EVBB;
  • Italija – Essenia UETP;
  • Portugalija – A.I.A.M (Mobility Friends);
  • Lietuva – Vilniaus kolegija.

Išsamiau apie projektą http://staymobil.eu/