VPMF „Miglė“ 20-ties metų jubiliejaus šventė

VPMF „Miglė“ šventės metu

2014 m. spalio 21 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyko VPMF „Miglė“ 20-ties metų jubiliejaus šventė, kurią organizavo Tarptautinio verslo 3-iojo kurso studentai.

Kalbas bei sveikinimo žodžius auditorijoje sakė Tarptautinio verslo katedros vedėja Neringa Miniotienė, „Simulith“ centro atstovas Marius Ignatonis, VPMF „Vilionė“ ir VPMF „Viko drauda“ atstovai.