Antrasis projekto „FETLED“ partnerių susitikimas

2019 m. gegužės 27-28 d. vyko antrasis #ErasmusPlus  KA2 strateginių partnerysčių projekto „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED2018-1-LT01-KA202-047026 partnerių susitikimas Ispanijoje. Susitikimui vadovavo Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro ir Asociacijos „Liba“ atstovai R. Bačiulytė ir M.Ignatonis. 

Renginio akimirkos:  #ASOCIACIJALIBA #IB #IMITACINEBENDROVE

#ErasmusPlius #penworldwide #skillsdevelopment #practiceenterprises  #FETLED 

Išsamiau apie projektą http://liba.lt/fetled