Konsultacinės ir informacinės paslaugos

Įvairios su VPMF susijusios informacijos rinkimas, skleidimas ir publikavimas suinteresuotoms šalims – VPMF vadovams ir praktikantams, švietimo įstaigų administracijos darbuotojams, realių verslo įmonių atstovams. Teikiamos individualios konsultacijos. Konsultacinių paslaugų teikimo sritys dažniausiai susijusios su VPMF samprata, firmų steigimu, darbo organizavimu, programinės įrangos naudojimu ir pan. Ruošiama ir platinama mokomoji medžiaga VPMF veiklos klausimais.