Konsultacinės ir informacinės paslaugos

Įvairios su IB susijusios informacijos rinkimas, skleidimas ir publikavimas suinteresuotoms šalims – IB vadovams ir praktikantams, švietimo įstaigų administracijos darbuotojams, realių verslo įmonių atstovams. Teikiamos individualios konsultacijos. Konsultacinių paslaugų teikimo sritys dažniausiai susijusios su IB samprata, firmų steigimu, darbo organizavimu, programinės įrangos naudojimu ir pan. Ruošiama ir platinama mokomoji medžiaga IB veiklos klausimais.