Leidybos paslaugos

Tai įvairios medžiagos VPMF tematika rengimas ir publikavimas.

Lietuvoje VPMF tinklo nariai (VPMF vadovai, praktikantai, partneriai iš realių verslo įmonių, „Simulith“ centro darbuotojai ir kt.) ruošia mokslinius tiriamuosius, taip pat pasidalijimo gerąja patirtimi straipsnius, o VPMF centras išleidžia šių straipsnių rinkinius.

Kviečiame teikti sraipsnius į mokslinių bei populiarinimo straipsnių rinkinį „Verslo praktinio mokymo firmų patirtis: Idėjų kelias, Galimybių erdvė, Verslumo viršūnė“ 2016.

Reikalavimai straipsniams.

Simulith leidiniai