PIRMASIS PROJEKTO „FETLED“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

 

 

2019 metų sausio 17-18 dienomis vyko pirmasis #ErasmusPlus projekto #FETLED partnerių susitikimas Esene, Vokietija, kuriam vadovavo Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro ir Asociacijos „Liba“ atstovai R. Bačiulytė ir M.Ignatonis.

Projekte apžvelgiama lyderystės kompetencijas aprašanti medžiaga, apibendrintos geriausios praktikos, kurios bus išbandytos imitacinių bendrovių tinkle. Siekiant atskleisti, kokios pagrindinės lyderystės kompetencijos galėtų būti ugdomos atliekant praktiką imitacinėse bendrovėse, bus atliktas tyrimas ir sukurtas projekto pagrindinis rezultatas – „Lyderystės kompetencijų aplankas“ (SkillBox).

Į konsorciumą pakviesti Ispanijos ir Bulgarijos centrai ir Europen-Pen International asociacija.

Susitikimo pirmoji diena buvo skirta pristatyti projektą ir svarbiausias veiklas, nustatyti pagrindinius darbo principus, pristatyti ir apibendrinti patirtį ugdant lyderystės kompetencijas valstybių partnerių šalyse bei kitose Europos valstybėse, aptarti pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos lyderio savybių ugdymui ir nustatyti svarbiausias kompetencijas ir apibrėžti „Lyderystės kompetencijų aplanko“ struktūrą bei sutarti dėl darbo grafiko ir užduočių paskirstymo tolimesniam darbui.

Antrąją dieną aprtatos koordinavimo ir komunikacijos priemonės, finansiniai ir valdymo klausimai. Susitikimo pabaigoje suplanuoti tolimesni veiksmai bei pasidalinta užduotimis.

Renginio akimirkos:  #ASOCIACIJALIBA #IB #IMITACINEBENDROVE

#ErasmusPlius #penworldwide #skillsdevelopment #practiceenterprises  #FETLED 

Išsamiau apie projektą http://liba.lt/fetled