Profesinio mokymo sėkmė – lyderio, nuomonės formuotojo rankose!

Profesinio mokymo sėkmė glaudžiai siejasi su mokytojo patirtimi, žiniomis ir gebėjimu jas perteikti besimokantiesiems. Žinia, kad profesinis mokymas daugelyje šalių susiduria su problema dėl anksti mokyklą paliekančių jaunų žmonių skaičiaus didėjimo. Mokytojams vis sunkiau sudominti, išlaikyti ir didinti profesinio mokymo sistemos patrauklumą. Todėl keturių valstybių partneriai susirinko bendram tikslui – padėti mokytojui, t.y. apžvelgti medžiagą, susijusią su komandos formavimu, lyderystės ir įtakos įgūdžių kompetencijomis, pritaikyti ir išbandyti ją profesinių mokyklų ir imitacinių bendrovių aplinkoje.

Pagal lankstų imitacinių bendrovių metodą nuolat kuriami įrankiai, orientuoti į problemų sprendimą, darbu grįstą mokymąsi, todėl projekto partneriai šį modelį pasirinko kaip geriausią praktikos pavyzdį. Priklausomai nuo situacijos, mokytojas turi būti  vadovu, konsultantu, organizatoriumi, kūrėju, mentoriumi, todėl susiduria su daugybe specifinių reikalavimų, o užduotis ir problemas tiek vadovams, tiek mokiniams pateikia labai įvairi Lietuvos bei tarptautinė imitacinių bendrovių dinamiška rinka. Todėl mokytojui yra reikalingi įvairūs įgūdžiai.

Danijos ir Suomijos profesinio mokymo institucijų ir asociacijų „Pen Wordwide“ ir „LIBA“ atstovai susibūrė kartu įgyvendinti #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių projektą „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“.

Šio projekto metu, pasinaudojant imitacinių bendrovių koncepcijos teikiamais privalumais, sukurtos gairės profesinio mokymo mokytojui, kaip dirbti ir prisiimti atsakomybę ne tik kaip mokytojui, bet kaip lyderiui ar vadybininkui dirbančiam su jaunais žmonėmis.

Projekto pradžioje, anketinio tyrimo metu, mokytojų buvo paklausta, kas juos motyvuoja dirbti mokytojais. Beveik visuose atsakymuose mokytojai svarbiausiais motyvatoriais išskyrė norą mokyti, padėti mokiniams tobulėti ir būti sėkmingiems, taip pat, jie džiaugiasi, kad gali pasidalinti savo žiniomis ir aprūpinti jaunimą būtinais gyvenimo įgūdžiais. Kaip svarbiausieji, mokant ir bendraujant su mokiniais, išskirti komandos kūrėjo, lyderio, nuomonės formuotojo, socialinio sąmoningumo ir etiško elgesio puoselėtojo įgūdžiai. Daugiausia dėmesio skiriama 16 pagrindinių įgūdžių, kuriuos mokytojai ir imitacinių bendrovių vadovai pasirinko kaip svarbiausius, kalbama apie keturias pedagogo dimensijas.

Keturios pedagogo dimensijos ir 16 pagrindinių įgūdžių

Visi įgūdžiai tarpusavyje susiję ir daro įtaką vienas kitam, jie yra išsamiai aprašyti, taip pat pateiktos nuorodos, vaizdo medžiaga, mokomieji straipsniai ir patarimai kaip juos tobulinti.

Projekto partneriai, atsižvelgdami į aktualijas priėmė sprendimą ir gavę sutikimą papildomai sukūrė interaktyvią intelektinio produkto versiją. Tad, yra sukurti du intelektiniai produktai – mokytojo įgūdžių rinkinys ir interaktyvi jo versija.

Š.m. rugsėjo mėnesio 15 dieną vyko nuotolinė projekto baigiamoji konferencija, kurioje dalyvauti užsiregistravo būrys įvairių Lietuvos mokymo institucijų mokytojų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų, taip pat įmonių atstovų. Projekto partneriai susirinkusiems pristatė projektą, sukurtą mokytojo įgūdžių rinkinį, šio rinkinio interaktyvią versiją (nuoroda į produktą: https://wedevet.penworldwide.org/), imitacinių bendrovių vadovų vaidmenį, mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant. Renginio kviestinis svečias Ramunė Vadeikytė susirinkusiems pristatė profesinio rengimo centro „Žirmūnai“ projektinės veiklos patirtį ir naudą centro mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

O rugsėjo mėn. 16 dieną vyko nuotolinis projekto baigiamasis partnerių susitikimas. Jo metu aptarta baigiamoji konferencija, projekto kokybės ir sukurtų produktų sklaidos, tvarumo užtikrinimas. Partneriai dirbo kurdami projekto poveikio įvairioms grupėms planą.

Džiaugiamės, kad turėjome puikią progą dirbti ir kurti puikioje komandoje, laukia baigiamieji darbai, kiek vėliau ir projekto galutinės ataskaitos teikimas.

Išsamiau apie projektą ir jo rezultatus čia: https://liba.lt/wedevet/