PROJEKTINĖ VEIKLA

Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantas Marius Ignatonis nuo š.m. spalio mėnesio, kartu su kitais ViIniaus kolegijos darbuotojais, pradeda projekto „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666) įgyvendinimą.

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Projekto uždaviniai:

  • aprūpinti mobilumo organizatorius novatoriška sistema, skirta vertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir tvarumą visuose mobilumo etapuose;
  • skatinti mobilumo organizatorius tikrinti ir nuolat gerinti mobilumo veiklos kokybę, sukuriant naujausius praktinius savikontrolės metodus;
  • didinti projekto metu sukurtos inovacijos pritaikomumą pateikiant rekomendacijų, strategijų ir gerosios praktikos įgyvendinimo rinkinį;
  • įgalinti mobilumo dalyvius įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip pagrindinę mokymosi rezultatų dalį, taip padidinant informuotumą apie gerą etišką ir socialiai atsakingą elgesį mainų metu.