Projektinė veikla

 

 

2019 m. gegužės 16 – 17 dienomis „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis dalyvaus trečiajame Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour“ STAYMOBIL partnerių susitikime Vokietijoje.

Susitikime bus apžvelgtas antrasis projekto rezultatas (Praktinis vertinimo įrankių rinkinys), toliau tobulinami trečiasis (Rekomendacijų gairės) ir ketvirtasis (Įgūdžių vertinimo priemonė),  aptartos tolesnės veiklos ir terminai, pasiskirstyta darbais tarp partnerių.

Primename, kad pirmasis projekto rezultatas (Metodologinis aprašas) anglų ir lietuvių kalbomis skelbiamas interneto svetainėje www.sl.viko.lt.

Išsamiau apie projektą: www.staymobil.eu.


 

 

2019 m. gegužės 27-28 d. vyks KA2 strateginių partnerysčių projekto „Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development“ (FETLED2018-1-LT01-KA202-047026 partnerių susitikimas Ispanijoje. Susitikime dalyvaus „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir „Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis.

Susitikimo metu projekto partneriai dirbs su intelektinio produkto „Lyderystės kompetencijų aplanko“ pirmosios dalies turiniu, taip pat su antrąją dalimi, kuri skirta vertinti dalyvių lyderystės kompetencijas, leidžianti atrasti įgūdžius, kuriuos jau turi dalyviai ir tuos įgūdžius, kuriuos jiems reikės plėtoti. Taip pat išsamiai aptars finansinius, valdymo ir kitus klausimus.

Išsamiau apie projektą: https://liba.lt/fetled/.