PIRMASIS „IMPEET“ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

 

 

 

 

Garliavos Jonučių progimnazijos mokinių jungtinio orkestro koncertas iškilmingai pasitiko projekto partnerius, o mokyklos administracijos atstovai maloniai nustebino pasveikinę visus projekto šalių kalbomis – italų, vokiečių, lietuvių ir anglų. Taip 2018 metų lapkričio 12 dieną prasidėjo pirmasis #ErasmusPlus projekto #IMPEET partnerių susitikimas Kauno raj. Garliavos Jonučių progimnazijoje, kuriam vadovavo Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir jo atstovai R. Bačiulytė, D. Ignatonienė ir M.Ignatonis.

Projektu siekiama sukurti imitacinės bendrovės modelį 12-15 metų mokiniams, prisidedant prie paauglių verslumo įgūdžių ugdymo, pritaikant septynias INSPIRE prevencines smurto prieš vaikus strategijas.

Į konsorciumą pakviesti ne tik Italijos IB centras ir Europen-Pen International asociacija, bet ir Vokietijos ir Lietuvos mokyklos, susidomėjusios imitacinės bendrovės modeliu paaugliams, taip pat Italijos mokykla, turinti ilgametę patirtį dirbant su 10-15 metų mokiniais imitacinėje bendrovėje „Panfilo Serafini“. Su šios imitacinės bendrovės mokytojais ir mokiniais esame susitikę ne kartą tarptautiniuose renginiuose, kuriose jie patraukė dėmesį spalvingumu, kūrybiškumu ir drąsiu bendravimu ir atsakingu požiūriu į darbą.

Susitikimo pirmoji diena buvo skirta susipažinti, pristatyti projektą ir svarbiausias veiklas, nustatyti pagrindinius darbo principus, koordinavimo ir komunikacijos priemones, išsamiai aptarti finansinius ir valdymo klausimus.

Antrąją projekto dieną rytinėje sesijoje buvo išklausyti pranešimai apie imitacinių bendrovių veiklos principus, kokybės standartus, Italijos patirtį dirbant su paaugliais, taip pat aptarti svarbūs dokumentai – septynios INSPIRE prevencinės smurto prieš vaikus strategijos bei Europos Komisijos verslumo kompetencijų aprašas. Popietinėje sesijoje po ilgų diskusijų buvo pradėtas kurti 12-15 metų amžiaus mokiniams skirtas imitacinės bendrovės kompetencijų aprašas.

Susitikimo pabaigoje buvo suplanuoti tolimesni veiksmai bei pasidalinta užduotimis.

Akimirkos:  #ASOCIACIJALIBA #IB #IMITACINEBENDROVE

#ErasmusPlius #penworldwide #skillsdevelopment #practiceenterprises

Išsamiau apie projektą http://sl.viko.lt/impeet