Projekto partnerių susitikimas Esene

Asociacija „Liba“ vykdo Erasmus+ K3 politikos inovacijų iniciatyvos projektą “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“.

Pagal šį pagrindinį veiksmą suteikiama galimybių padėti įgyvendinti bendros ES politikos darbotvarkės, Bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) ir Jaunimo strategijos tikslus. Politikos inovacijų iniciatyvos, tai tokie projektai kurių metu siekiama kurti naujas politikos kryptis arba pasirengti jas įgyvendinti. 

Projekto „RUSESL“ tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuo0jančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą.

2018 m. sausio 25-26 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vokietijoje. Šiame susitikime dalyvavo Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis.

Daugiau Asociacijos „Liba“ interneto svetainėje.