IB vadovų seminaras ir susirinkimas 2020

2020 m. vasario 27-28 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas bei Simulith centras suorganizavo seminarą „Kūrybiškas mąstymas ir kalbėjimas“ įvairių Lietuvos mokyklų imitacinių bendrovių vadovams.
Svečiai iš skirtingų Lietuvos miestų dalyvavo interaktyviuose mokymuose, ugdančiuose individualų ir organizacinį kūrybiškumą, originalumą, laisvų minčių, darbų, talento raišką, toleranciją ir lankstumą, generuojant radikaliai naujas idėjas, pagal unikalią danų mokslininkų sukurtą, vienintelių Lietuvoje Vilniaus kolegijos specialistų taikomą, Creative Platform metodiką. Mokymus vedė Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė Nida Mačerauskienė ir Tarptautinio verslo katedros vedėja Neringa Miniotienė.

Seminaro antroje sesijoje įvyko jungtinis Asociacijos LIBA narių ir IB vadovų susirinkimas, kuriame buvo aptarti einamieji klausimai, tinklo veiklos perspektyvos, pristatytas jungtinis „Simulith“ centro ir asociacijos LIBA strateginis veiklos planas. IB vadovai mielai pasidalino savo darbo IB patirtimi.

Antrą seminaro dieną imitacinių bendrovių vadovai gilino savo viešojo kalbėjimo įgūdžius kartu su retorikos mokytoju, knygos „Retorika. Retoterapija“ autoriumi Donaldu Duškinu. Seminaro dalyviai išgirdo daug praktinių patarimų ir turėjo galimybę dalyvauti viešo kalbėjimo praktikume.

Renginys Asociacijos LIBA Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/asociacijaliba