Socialinio verslo organizavimo mokymai Prancūzijoje

2023 m. kovo 6 –10 d. Vilniaus kolegijos atstovų grupė – „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė, Ekonomikos fakulteto dėstytojai Dalia Prūsaitienė ir docentas dr. Artūras Vitas –  dalyvavo Erasmus Strateginių partnerysčių projekto jaunimo srityje: „Youth, believe in you and become an entrepreneur!“ (YOU CAN BE) socialinio verslo organizavimo mokymuose, Prancūzijoje, Nantes mieste. Šio projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą ir ugdyti verslumo kompetencijas, sukurti mentorystės programą ir verslumo vadovą bei seminarų ciklą verslumo tematika.

Mokymų organizatoriai –  Sara Natal, Mathilde Porcheron ir Margault Beguin iš Fondation Apprentis d’Auteuil (https://www.apprentis-auteuil.org/) organizacijos.

Mokymų metu bendradarbiauta su projekto partneriais iš  Kroatijos, Šiaurės Makedonijos, Rumunijos ir Prancūzijos. Siekiant efektyvesnio mokymo, organizatoriai suskirstė dalyvius į grupes, kuriose dirbo skirtingų šalių atstovai, kas leido išsamiau pažinti ne tik skirtingus kultūrinius ypatumus, bet ir suprasti socialinių problemų skirtumus kitose šalyse bei atrasti skirtingus socialinių problemų sprendimo algoritmus.

Pagrindinis dokumentas –„Vadovas socialiniams verslininkams“ (Handbook for social entreperneurs) – buvo testuojamas mokymų metu. Šį vadovą, padėsiantį kurti verslą būsimiems verslininkams, sudarė daug svarbių skyrių apie dizaino mąstymą, verslo modelius, pokyčių teoriją, žiedinę ekonomiką ir kt.

Komandos iš skirtingų šalių atvyko į mokymus, atlikusios namų darbus, t.y. vizualiai pateikusios ir pristačiusios aktualias socialines problemas, kurių sprendimui reikėjo atrasti konkrečius būdus, susijusius su socialiniu verslu, pasitelkiant aukščiau paminėtą Vadovą.

Komandų darbas pasižymėjo kūrybiškumu, susitelkimu, savitarpio pagalba. Organizatoriai padėkojo už komandų įdėtą indėlį į Vadovo tobulinimą, išsakant savo nuomonę ir pasiūlymus. Paskutinę mokymų dieną vyko pristatymas, kai kiekviena komanda pateikė komisijai savo sukurtos medžiagos apibendrinimą.