„Startnet“ tinklo narių susitikimas Vilniuje

23 įvairių Europos šalių atstovai susitiko gražiai apsnigtame, Kalėdiniame Vilniuje 2023 metų gruodžio 12-13 dienomis siekdami aptarti idėjas tolesnei „Startnet“ tinklo plėtrai, keistis gerąja patirtimi verslumo ir bendradarbiavimo su įmonėmis srityje, kartu mokytis ir surasti partnerius būsimiems projektams.

„StartNet“ yra su jaunimu dirbančių organizacijų tinklas, skirtas bendradarbiavimui, kolektyviniams veiksmams ir poveikiui atrandant naujus kelius jaunų žmonių perėjimui iš mokymosi į darbo rinką. Tinklui nuo 2017 metų vadovauja „Goethe-Institut“ padaliniai Italijoje ir Briuselyje. Šį tinklą sudaro mokymo ir vyriausybinės institucijos, įmonės ir jaunimo organizacijos, jaunimo politikos formuotojai, tai yra tokios organizacijos, kurios inicijuoja ir įgyvendina konkrečius projektus jaunimo srityje. Tinklo veiklas finansuoja Vokietijoje įsikūręs fondas „Stiftung Mercator“, įsipareigojęs vykdyti švietimo, kultūros, mokslo ir meno projektus įvairiose pasaulio šalyse.

Dviejų dienų renginio programoje, šalia diskusijų, darbo grupėse, VIKO ir LIBA projektų ir „Simulith“ tinklo pristatymų, vizitas į UAB „Teltonika“, į imitacinę bendrovę „VIKO bankas“, įvairi kultūrinė programa. Susirinkusius abi dienas visose veiklose lydėjo „Simulith“ centro atstovai Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis.

Buvo įdomu išgirsti, kad dauguma dalyvių Vilniuje ir Lietuvoje lankėsi pirmą kartą ir kad jie išsiveža puikius įspūdžius apie susitikimą ir Vilnių.