Steigimas

Imitacinės bendrovės veikla įmanoma tik tuo atveju, jei ji dirbs „Simulith“ tinkle, kur simuliuojama rinka. Pabrėžtina, jog tinkle būtinas visų valstybinių ir komercinių įstaigų funkcijų imitavimas, pavyzdžiui, bankas, kuris užtikrintų tinkamą piniginių lėšų judėjimą tarp imitacinių bendrovių. Priklausymas PEN Worldwide asociacijai leidžia dalyvauti tarptautinėje imitacinių bendrovių rinkoje ir pavyzdžiui, vykdyti tarptautinius bankinius atsiskaitymus.

Sėkmingai imitacinės bendrovės veiklos pradžiai svarbu, kad joje dirbantys vadovai būtų tinkamai parengti. Veikla turi būti suprantama, vertinama ir remiama mokymo institucijos viduje, sudaromos sąlygos imitacinės bendrovės vadovams tobulėti ir kelti kvalifikaciją, vykdomas praktikos organizavimas pagal centrinio imitacinių bendrovių tinklo biuro ar Švietimo ministerijos parengtas darbo imitacinėje bendrovėje rekomendacijas.

11 steigimo žingsnių:

 1. Suformuoti pedagogų, dirbsiančių imitacinėje bendrovėje, komandą. Pedagogų komandą gali sudaryti vienas pedagogas (vadovas), dirbantis pilnu etatu, turintis praktinės profesinės patirties verslo įmonėje, atsakingas už praktikantų mokymosi pažangą arba keli pedagogai-specialistai, kuruojantys tam tikras imitacinės benrovės sritis (personalo valdymą, buhalterinės apskaitos bei pirkimo ir pardavimo procesus) ir nepilnu etatu dirbantis vadovas.
 2. Apžvelgti „Simulith“ centro interneto tinklalapyje www.sl.viko.lt talpinamą informaciją ir susisiekti su „Simulith“ centru.
 3. Apsilankyti veikiančiose imitacinėse bendrovėse.
 4. Konsultuojantis su „Simulith“ centro atstovais, parengti steigimo biudžetą.
 5. Parengti programą. Konsultuojantis su „Simulith“ centro atstovais, numatyti tikslines grupes, nustatyti tikslus, pasitvirtinti personalo bei studentų skaičių, organizacinę struktūrą, darbo grafiką bei darbo laiką, nustatyti darbo valandas per savaitę, paskirstyti valandas teorijai ir praktikai, apgalvoti praktikantų vertinimo sistemą.
 6. Įvertinti mokymo institucijos, kurioje ruošiamasi steigti imitacinę bendrovę, finansines galimybes užtikrinti  veiklos tęstinumą ir tvarumą.
 7. Skirti tinkamas patalpas įkūrimui. Patalpoje turi būti numatytos specialios erdvės įvairiems padaliniams, darbuotojų susirinkimų patalpa (erdvė), direktoriaus kabinetas (ar erdvė) ir pan.
 8. Aprūpinti darbo vietas ergonomiškais biuro baldais, šiuolaikiška biuro technika ir priemonėmis. Imitacinė bendrovė veiklą vykdo specialiai įrengtame biure – tai patalpa, įrengta ir apstatyta veiklai vykdyti tinkamais baldais (sugrupuotais pagal bendrovės padalinių (skyrių) skaičių), kompiuteriais, programine įranga, spausdinimo – kopijavimo įranga, raštinės priemonėmis.
 9. Pasiūlyti realiai verslo įmonei tapti partneriu. Rekomenduojama, kad imitacinė bendrovė orientuotųsi į realią vietinę rinką, t. y. į realią įmonę, kuri gamintų ar tiektų pasirinktas prekes ar paslaugas. Toks pasirinkimas suteiktų galimybę bendradarbiauti su realia Lietuvos įmone, gauti patarimų ir konsultacijų, siūlyti savo paslaugas.
 10. Pasirašyti su „Simulith“ centru sutartį dėl paslaugų teikimo imitacinei bendrovei ir vadovui. Užpildykite prašymą ir atsiųskite „Simulith“ centrui. Pagal paraiškos duomenis su jūsų institucija bus sudaryta sutartis vieneriems mokslo metams. Sutarties mokestis apskaičiuojamas remiantis mokesčio už „Simulith“ centro teikiamas paslaugas apskaičiavimo tvarka.
 11. Įregistruoti naują IMITACINĘ BENDROVĘ (atlikti šiuos imitacinės bendrovės steigimo veiksmus).

Prašymas priimti „Simulith“ tinklo nariu (DOC)

Mokesčių už „Simulith“ centro teikiamas paslaugas sistema (PDF)

Sutarties su „Simulith“ centru pavyzdys (PDF)