Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos:

  • tarp VPMF ir realių verslo įmonių, skatinant jų partnerystę ar diegiant programinę įrangą VPMF tinkle;
  • tarp EUROPEN_PEN International ir kitų užsienio centrų bei Lietuvos VPMF, siekiant keistis surinkta informacija;
  • tarp VPMF vadovų, telkiant bendruomenę, pavyzdžiui, autorių grupei rašant bendrą knygą, suburiant tikslines darbo grupes.