Tarptautinė studentų konferencija

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas kviečia į tarptautinę studentų konferenciją „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“.
Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės, sportinės ir socialinę atsakomybę ugdančios veiklos iniciatyvas.