Tarptautinė studentų konferencija

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete vyko tarptautinė studentų konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“.
Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės, sportinės ir socialinę atsakomybę ugdančios veiklos iniciatyvas.