Tiriamosios veiklos paslaugos

VPMF darbuotojų poreikių, problemų ir kitokių tyrimų organizavimas. Lietuvos VPMF centras nuolat diskutuoja su VPMF vadovais tiesiogiai ar susirinkimų metu (2 kartus per metus). Atliekami įvairūs tyrimai ir jų rezultatai kartu su rekomendacijomis yra pateikiami mokyklų administracijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ar kitoms atsakingoms organizacijoms