Veikla ir paslaugos

„Simulith“ centras, siekdamas, kad ugdymo procesas Lietuvos imitacinėse bendrovėse būtų sėkmingai įgyvendinamas, siūlo:

VERSLO PASLAUGAS KONSULTACINES IR INFORMACINES PASLAUGAS ORGANIZACINES PASLAUGAS PIRMINIUS  IR TĘSTINIUS IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ MOKYMUS
VERTINIMO PASLAUGAS IR VEIKLOS KOKYBĖ  PROJEKTŲ PASLAUGAS KONKURSUS IMITACINĖMS BENDROVĖMS IR JŲ PRAKTIKANTAMS  MOKYMUS IMITACINIŲ BENDROVIŲ  PRAKTIKANTAMS
 LEIDYBOS PASLAUGAS  TIRIAMOSIOS VEIKLOS PASLAUGAS  INTERNETO PASLAUGAS  TARPININKAVIMO IR ATSTOVAVIMO PASLAUGAS