Verslo paslaugos

Kiekviename centriniame biure, priklausančiame tarptautinei asociacijai EUROPEN-PEN International, yra įkurtos visos simuliacinės VPMF prekybai reikalingos institucijos.
Tikslas – verslo pasaulio imitavimas, priskiriant tam tikras realių valstybinių institucijų ar komercinių organizacijų atliekamas funkcijas „Simulith“ centro padaliniams, tokiems kaip:

  • ĮMONIŲ REGISTRAS – imituoja įmonių registro bei patentų biuro, kt. valstybinių institucijų funkcijas;
  • BANKAS – aptarnauja vesrlo praktinio mokymo firmų atsiskaitymus, teikia paskola;
  • MOKESČIAI – imituoja Vevalstybinės mokesčių inspekcijos funkcijas;
  • SODRA – imituoja valstybinės socialinės draudimo fondo valdybos funkcijas;
  • PAŠTAS – persiunčia verslo praktinio mokymo firmų korespondenciją Lietuvoje ir užsienyje;
  • MUITINĖ – imituoja muitinės funkcijas;
  • PATENTŲ BIURAS – imituoja patentų biuro funkcijas;
  • ARBITRAŽAS – teikia arbitražo paslaugas VPMF;
  • INFO – leidžia elektroninį leidinį „Simulith žinias“.
  • PREKYBA – imituoja rinką, kurioje VPMF parduoda produkciją ir perka prekių atsargas.