Vertinimo paslaugos ir veiklos kokybė

Kiekvienoje veikloje vertinimas yra vienas iš svarbiausiųjų aspektų, leidžiantis apibendrinti atliktą darbą, identifikuoti veiklos privalumus ir numatyti kelius trūkumams šalinti. Lietuvos VPMF centras organizuoja veiklos vertinimą vadovaudamasis EUROPEN-PEN International asociacijos nustatytais minimaliais kokybės reikalavimais.

Vertinamos VPMF ir praktikantai. Išduodami pažymėjimai firmoms ir praktikantams.

Europen pažymėjimai IMG_0745_Interjeras_Europen_pazymejimai_mazinta IMG_0747_Interjeras_Europen_pazymejimai_mazinta