Nauda

Apie praktikos naudą imitacinių bendrovių (verslo praktinio mokymo firmų) vadovai ir praktikantai (kviečiame pažiūrėti). 

Imitacinių bendrovių nauda praktikantams

 • teikia praktinę patirtį kuriant ir valdant įmonę, tokiu būdu sudaro sąlygas praktikantams įvertinti savo verslumo įgūdžius ir žinias.
 • moko praktikantus geriau suprasti verslumo įgūdžių svarbą jų būsimai karjerai.
 • Vienas iš pagrindinių tikslų yra praktikantų komandinio darbo įgūdžių lavinimas. Imitacinių bendrovių darbuotojai priima sprendimus, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą, komandinį darbą bei pasiekimus.
 • praktikantai gerina pateikčių (prezentacijų) rengimo ir bendravimo įgūdžius bei lavina įgūdžius, susijusius su informacinių technologijų naudojimu. Atlikdami praktiką VPMF praktikantai organizuoja įvairius renginius: konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, naujų produktų pristatymus, baigiamųjų darbų ir idėjų demonstravimus bei dalyvauja tarptautinėse prekybos mugėse ir konkursuose.
 • praktikantai mokosi rengti ir pildyti įvairius verslo dokumentus. Praktiką sudaro trys etapai: pasirengimas ir bendrovės steigimas, veiklos vykdymas ir dalyvavimas prekybos mugėse bei veiklos rezultatų finansinės atskaitomybės rengimas ir veiklos rezultatų vertinimas. Praktikantai rengia medžiagą ir dokumentus, susijusius su įvairiais savo bendrovės veiklos etapais.
 • Užsienio kalbų mokymasis ir tarpkultūrinis bendravimas plėtojamas kasdienėje bendrovės komandos veikloje, vykdant tarptautinę prekybą, dalyvaujant tarptautinėse imitacinių bendrovių tinklo mugėse.
 • praktikantai taip pat mokosi įvertinti savo ir kitų grupės narių darbo rezultatus.
 • Po praktikos praktikantai labiau pasirengę darbui ateityje realioje įmonėje.
 • praktikantai, sėkmingai baigę mokymą bendrovėje, gali gauti pažymėjimą.

Imitacinių bendrovių nauda mokykloms/ugdymo įstaigoms

 • Išsprendžia sunkumus, su kuriais susiduria mokyklos ieškodamos moksleiviams praktikos vietų.Teorinės žinios būtų bevertės, jei atliekant praktiką nebūtų įgyjami praktiniai darbo įgūdžiai.
 • Užtikrina aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimą, nes naudojasi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir biuro įranga.
 • Didina mokymo įstaigos tarptautiškumą:
○ Plečiami mokyklos ryšiai, nes suteikiama galimybė prekiauti su imitacinėmis bendrovėmis iš kitų šalių.
○ Rengiami tarptautiniai dokumentai. Tarptautinėje prekyboje naudojamos sutartys, sąskaitos, transportavimo, pakavimo, perdavimo ir daug kitų dokumentų.
○ Vartojamos įvairios užsienio kalbos, susirašinėjant su užsienio bendrovėmis, pildant dokumentus, rengiant reklaminę medžiagą, ieškant informacijos interneto svetainėse ir dalyvaujant renginiuose.
○ Dalyvaujama tarptautiniuose renginiuose. Populiariausios yra tarptautinės imitacinių bendrovių prekybos mugės.
 • Suteikia daugiau galimybių mokyti suaugusius. Suaugusieji gali būti mokomi imitacinių bendrovių patalpose pagal darbo rinkos mokymo programas, derinant teorines paskaitas ir praktiką imitacinėje bendrovėje.
 • Imitacinė bendrovė gali būti naudojama švietimo sistemoje profesinio orientavimo ir informavimo tikslais.
 • Savo veiklos metu ši bendrovė reklamuoja švietimo įstaigą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, taip didindama mokyklos galimybes rasti nacionalinių ar tarptautinių partnerių įvairiems projektams ir programoms vykdyti.
 • Organizuodama įvairius renginius ir integruodama mokymosi galimybes, skatina mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą.
 • Imitacinė bendrovė– tai galimybė atstovauti švietimo įstaigai tarptautinėje imitacinių bendrovių prekybos mugėje ir įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse teminėse parodose, konferencijose, seminaruose ir t.t.
 • Mokymo procese suteikia novatoriškumo, patrauklumo ir konkurencingumo, todėl mokymo programų turinys nuolat atnaujinamas.

Imitacinių bendrovių nauda nauda šių bendrovių vadovams

Žinių visuomenės iššūkiai diktuoja naują požiūrį į imitacinės bendrovės vadovo vaidmenį. Šiose bendrovėse dirbantys pedagogai dažnai apibūdinami kaip vadovai, organizatoriai, specialistai, konsultantai ir t. t. Bendrovės vadovo kvalifikacija apima pedagoginę ir įmonės valdymo sritis, kurios yra ypatingai svarbios rengiant mokinius jų praktinei veiklai. Darbas suteikia vadovams galimybių:

 • Tobulinti profesinius ir pedagoginius įgūdžius kartu su praktikantais jų praktikos metu, taip pat dalyvaujant seminaruose ir kursuose, kuriuos organizuoja centrinis biuras.
 • Rengti ir skelbti mokomąją medžiagą.
 • Dalyvauti nacionalinių ir tarptautinių tinklų veikloje – įvairiuose projektuose ir programose.
 • Dalintis patirtimi įvairiuose tinklo renginiuose: vadovų mainuose, mokymuose, konkursuose, vertinimuose, mugėse, seminaruose, e-mokymuose, e-konsultacijose.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su partnerinių realaus verslo įmonių darbuotojais ir vadovais, centrinio biuro darbuotojais ir nacionalinių bei tarptautinių imitacinių bendrovių mokytojais ir vadovais.
 • VPMF visos veiklos yra grindžiamos praktika, todėl mokytojai praktikantams rengia daug veiksmais grindžiamų užduočių ir gali padėti kitiems mokytojams ugdyti verslininkus ir skatinti verslumą.

Motyvuotas, entuziastingas, iniciatyvus ir gerai pasiruošęs organizuoti vadovas, užsibrėžęs aiškias užduotis, gebės paskatinti praktikantus įgyvendinti iškeltas verslo idėjas bendrovėje.


Imitacinių bendrovių nauda nauda verslui

 • mokymas skirtas parengti kvalifikuotus būsimus darbuotojus ir verslininkus, pasirengusius įžengti į darbo rinką be poreikio suteikti jiems pradinį mokymą, bei turinčius imitacinėje bendrovėje įgytus administravimo, IT, ekonomikos ir kalbos kultūros įgūdžius bei patirtį.
 • Verslo įmonės gali išbandyti idėjas ir inovacijas imitacinių bendrovių tinkle bei skatinti jaunų žmonių iniciatyvą ir kūrybiškumą jų įmonių naudai.
 • Įmonės gali rinktis kompetentingus asmenis.
 • Įmonės gali reklamuoti savo produktus ir paslaugas per imitacinių bendrovių tinklą.
 • Verslo įmonės ir imitacinės bendrovės bendradarbiavimas galėtų būti labai derlinga aplinka įmonių socialinės atsakomybės projektams.

Imitacinių bendrovių nauda nauda visuomenei

Visuomenei reikia naujų švietimo sąvokų ir metodikų, kurios patenkintų XXI amžiaus ekonomikos ir pilietiškumo poreikius. Ilgą istoriją turinti imitacinių bendrovių (VPMF) idėja, kurios esmę sudaro „mokymosi dirbant“ metodas, įrodė savo lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir tvarumą.

„VPMF prisideda prie aukštos kvalifikacijos darbuotojų mokymo. Dirbdami įvairiuose VPMF padaliniuose, praktikantai gali pasitikrinti, ar gerai pasirinko būsimą profesiją ir įgyti praktinių įgūdžių dirbdami virtualioje verslo įmonėje.“

Sprendimų priėmėjas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija