Simulith centras

MES ESAME

Vilniaus kolegijos struktūrinis padalinys, Lietuvos imitacinių bendrovių (verslo praktinio mokymo firmų arba VPMF) centrinis biuras, prižiūrintis, koordinuojantis ir tobulinantis jų veiklą Lietuvoje.

Įsteigti Lietuvos Respublikos kultūros ir mokslo ministerijos 1993-09-02 įsakymu Nr. 1035 įgyvendinant bendrą Lietuvos ir Danijos švietimo ministerijų projektą, veiklą pradėjome 1994 metų kovo mėnesį.

„Simulith“ centras yra Lietuvos imitacinių bendrovių tinklo paslaugų centras.

„Simulith“ centro teikiamos paslaugos

MŪSŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Centro vizija – švietimo aplinka, užtikrinanti mokymosi visą gyvenimą, praktinio mokymosi bei verslumo įgūdžių plėtrą. Siekiame suteikti galimybę studentams, mokiniams ir suaugusiems įgyti praktinius verslumo, socialinius, techninius ir profesinius įgūdžius

Pagrindinės funkcijos. Pagal  su mokymo institucijomis ir kitomis organizacijomis sudarytas sutartis, teikti paslaugas šiose institucijose įsikūrusioms imitacinėms bendrovėms:

  • organizuoti imitacines bendroves aptarnaujančių imitacinių Centro padalinių (Bankas, Registras, Mokesčiai, „SoDra“, Paštas, Prekyba, Muitinė ir kiti) veiklas;
  • organizuoti imitacinių bendrovių vadovų, jose dirbančių pedagogų kvalifikacijos kėlimo renginius;
  • inicijuoti imitacinių bendrovių plėtros projektus;
  • aktyvinti Lietuvos ir tarptautinio imitacinių bendrovių tinklo bendradarbiavimą skatinančias veiklas organizuojant įvairius renginius imitacinių bendrovių praktikantams, pedagogams, partneriams (muges, seminarus, stažuotes, konkursus, leidybą ir kitas veiklas).
  • kaupti, analizuoti, vertinti ir skleisti informaciją apie Lietuvos ir užsienio imitacinių bendrovių patirtį ir pasiekimus;
  • bendradarbiauti su socialiniais partneriais, verslo įmonėmis bei asociacijomis.

MŪSŲ VEIKLOS DOKUMENTAI

Prašymas priimti „Simulith“ tinklo nariu (DOC)

Mokesčių už „Simulith“ centro teikiamas paslaugas sistema (PDF)

Sutarties su „Simulith“ centru pavyzdys (PDF)