Simulith centras

MES ESAME 

Lietuvos imitacinių bendrovių tinklo centrinis biuras, prižiūrintis, koordinuojantis ir tobulinantis jų veiklą Lietuvoje.

MŪSŲ PASLAUGOS

„Simulith“ centro teikiamos paslaugos

MŪSŲ VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

MŪSŲ STEIGĖJAI

I M I T A C I N Ė S   B E N D R O V Ė S    S T E I G I M A S