Projektų paslaugos

Įgyvendinami projektai: 

Erasmus+ K2 projektas „European Quality Assurance in Transnational VET Mobility through Socially Responsible Behaviour” (STAYMOBIL, projekto Nr. 2017-1-UK01-KA202-036666).

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti tarpvalstybinio mobilumo kokybę užtikrinant socialiai atsakingą visų mobilumo dalyvių elgesį skatinant ir toliau tobulinant mobilumo kokybę ir išlaikant aukštus mokymosi rezultatus.

Projekto uždaviniai:

  • aprūpinti mobilumo organizatorius novatoriška sistema, skirta vertinti, stebėti ir skatinti kokybės užtikrinimą ir tvarumą visuose mobilumo etapuose;
  • skatinti mobilumo organizatorius tikrinti ir nuolat gerinti mobilumo veiklos kokybę, sukuriant naujausius praktinius savikontrolės metodus;
  • didinti projekto metu sukurtos inovacijos pritaikomumą pateikiant rekomendacijų, strategijų ir gerosios praktikos įgyvendinimo rinkinį;
  • įgalinti mobilumo dalyvius įvertinti savo socialinės atsakomybės rezultatus kaip pagrindinę mokymosi rezultatų dalį, taip padidinant informuotumą apie gerą etišką ir socialiai atsakingą elgesį mainų metu.

Projekto trukmė: 2017-2019 metai.

 Išsamiau čia: 

 

 


 

Įgyvendinti projektai:

PEs for youth PE for youth

2014-2016 m. vykdytas Erasmus+ partnerysčių projektas „Versli VPMF mokyklose – inovatyvaus mokymo ir mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ (angl. „Innovative education and training solution to early school leavers“). Projekto numeris 2014-1-ES01-KA201-004318.

Projekto tikslas – sukurti VPMF modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai -10 skirtingų organizacijų iš 5 šalių: Italijos, Bulgarijos, Lietuvos ir Ispanijos VPMF centrai, Europen-Pen International asociacija (Vokietija) bei pilotinės mokyklos, turinčios sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą. Lietuvoje šiai tikslinei grupei atstovauja Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla. Kartu su Italijos, Ispanijos, Bulgarijos centriniais biurais ir EUROPEN-PEN International Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras įgyvendina projektą „Inovatyvaus mokymo ir  mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“ („Innovative education and training solution to early school leavers“).

Projekto partneriai:

Ispanijos VPMF centrinis biuras „Fundacio Inform“, Ispanija

Ayuntamiento del Vendrell, Ispanija

Institut Mediterrània, Ispanija

Bulgarijos VPMF centrinis biuras „BUCT“, Bulgarija

SOU Asen Zlatarov, Bulgarija

Italijos VPMF centrinis biuras „Programma Simulimpresa“, Italija

CEFAL Emilia Romagna, Italija

„EUROPEN-PEN International“, Vokietija

Tito Masiulio jaunimo mokykla, Lietuva

Projekto trukmė 2014-2016.

Išsamiau skaitykite Naujienų sklityje.


NEW_EU_flag_LLP_LT 2012 m. „Simulith“ centras inicijavo ir 2012-2014 m. koordinavo Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektą „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ Projekto numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 PFTT_Logo_254p
Šis projektas tapo 2015 –ųjų metų „Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso“ nugalėtoju kaip kokybiškiausias 2015 metų projektas. Išsamiau.

 

Sukurta VPMF vadovų rengimo programos dokumentų, pavyzdžių komplektas 4 kalbomis. Programą sudaro aštuonios VPMF vadovui svarbios sritys: VPMP sąvoka ir terminai, nacionalinis ir tarptautinis VPMF tinklas, VPMF vadovų ir pedagogų komanda, mokymo metodai, pedagoginiai įrankiai, VPMF centras, VPMF kūrimo pagrindiniai žingsniai ir Europen Pen International asociacijos vaidmuo. Projekto tikslas – perimant Prancūzijos, Italijos ir tarptautinės asociacijos Europen-Pen International patirtį parengti mokymo programą ir medžiagą naujų VPMF vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui.

Būtent šios VPMF vadovo parengimo sritys yra vieningos visose šalyse, įdiegusiose VPMF modelį. Programą sudaro 85 dokumentai, parengti projekto partnerių: Italijos, Prancūzijos, Lietuvos VPMF centrų ir įvairių šalių VPMF mokymo patirtį sukaupusios Europen Pen International asociacijos. Kiekvienas programos dokumentas suskirstytas į 4 kategorijas pagal dokumento tikslą. Pirmoji dokumentų kategorija bus skirta VPMF modelio sklaidai.  Antroji dokumentų kategorija labiausiai sudomins tuos, kurie planuoja steigti VPMF savo mokymo institucijose. Trečioji VPMF programos dokumentų kategorija yra skirta VPMF modelio įdiegimui ir naudojimui, o ketvirtoji – didelę patirtį turinčios VPMF darniai tolimesnei plėtrai. Programoje sudėti įvairūs VPMF veiklos pavyzdžiai. Kiekvienas VPMF vadovas juos  galės pritaikyti savo konkrečioje situacijoje, konkretiems praktikantams: mokiniams, studentams ar suaugusiems. Svarbiausias projekto tikslas ir buvo, kad viso pasaulinio VPMF tinklo vadovai galėtų adaptuoti dokumentus, pritaikant savo mokymo institucijos, tikslinės VPMF grupės poreikiams, kad VPMF centrų atstovai, apmokantys VPMF vadovus turėtų pakankamai medžiagos, paaiškinančios verslo mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto imituojamos įmonės modelio veiklą.

Projekto partneriai:

Italijos VPMF centrinis biuras „Programma Simulimpresa“, Italija

Prancūzijos VPMF centrinis biuras „REEP Euro Ent’Ent, Prancūzija

„EUROPEN-PEN International“, Vokietija

Džiaugiamės ir dar vienu neplanuotu projekto rezultatu – VPMF centro paslaugų detalizavimu. Remdamiesi Italijos ir Prancūzijos paslaugų paketų pavyzdžiais, pertvarkėme ir pristatome galutinį savo paslaugų aprašymą mokymo institucijoms, kuriose veikia verslo praktinio mokymo firmos modelis. Dokumentą galite rasti nuspaudę šią nuorodą.

2014 m. spalio 22-26 dienomis vyko projekto renginių savaitė.

Projekto interneto svetainė.

Projektas įvertintas 9 balais iš 10.

 


NEW_EU_flag_LLP_LT 2011 m. „Simulith“ centras inicijavo ir 2011-2013 m. koordinavo Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektą „Privalomas mokymas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ugdymo institucijose“ Projekto Nr. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0090  

Projekto tikslas – sukurti gaires, kuriomis vadovautųsi VPMF vadovai kasdieniame darbe VPMF ir inicijuoti privalomo verslo praktinio mokymo firmos modelio diegimą į mokymo programas profesinėse Lietuvos mokyklose perimant austrų ir bulgarų patirtį. Bus sukurtos gairės, kuriose tilps visi svarbiausi nurodymai kaip steigti VPMF, organizuoti darbą jose remiantis naujausiais metodais, darbo technika, išbandytomis strategijomis, kaip užtikrinti mokymo VPMF veiksmingumą ir kokybę, pateikiami moksleivių vertinimo kriterijai, VPM firmose dirbančių vadovų rengimo programa, jų atestavimo procesai ir vertinimas, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skatinimo programa bei kiti VPMF kokybišką veiklą apibrėžiantys aspektai. Visa tai bus sudėta į gaires, kurios bus išleistos lietuvių, anglų, bulgarų ir vokiečių kalbomis ir naudojamos organizuojant kokybišką darbą VPMF. Projekto metu į vieną rinkinį bus surinkta Bulgarijoje ir Austrijoje praktikuojama geroji patirtis organizuojant privalomą mokymą VPMF jų šalyse – metodologinė bei privalomo VPMF mokymo statusą reglamentuojanti medžiaga bei Lietuvos praktinio darbo VPMF profesinėse mokyklose darbo patirtis ir inovacijų aspektai.

Projekto partneriai:

Austrijos VPMF centrinis biuras „ACT“, Austrija

Bulgarijos VPMF centrinis biuras „BUCT“, Bulgarija

Buvo sukurtos VPMF gairės trims skirtingoms tikslinėms grupėms: gairės VPMF vadovams, sprendimų priėmėjams švietimo srityje bei viešajai visuomenei.

Gairės VPMF vadovamsGairės viešajai visuomeneiGairės sprendimų priėmėjams švietimo srityje Veiklos gairės

Įvyko projekto sklaidos renginys – konferencija-diskusija „Privalomas mokymas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) galimybės Lietuvos profesinio ugdymo institucijose“. Plačiau rasite čia.


w34t Leonardo Da Vinči naujovių perkėlimo projektas „MOVING – MAKE IT SIMPLE“Nr. LLP-LDV/TOI/2007/PT/14 02_Moving

Projekto tikslas – surinkti įvairių jaunų žmonių tarptautinio mobilumo programos projektų metu parengtus dokumentus, sujungti juos į vieną, kuris būtų tarsi IŠGYVENIMO RINKINYS (SUVIVAL KIT), ir platinti jį keliomis kalbomis ir įvairiais būdais.

Jauni žmonės ir mobilumo projektų iniciatoriai bei koordinatoriai, turėdami prieigą prie struktūralizuotų dokumentų, kuriais būtų paprasta naudotis ir kurie padėtų kelionių pedagogikoje ir jų mobilumo valdyme, labiau pasitikėtų savimi ir galėtų patenkinti daugiau tarptautinio mobilumo poreikių.

Projekto partneriai:

  • Prodeso/ITAP, Portugalija
  • XENA, Italija
  • Galway Technical Institute, Airija
  • ETPC, Portugalija

Plačiau apie projektą (Powerpoint prezentacija)