Konferencija/Conference #IMPEET

100 dalyvių užsiregistravo, norėdami daugiau sužinoti apie novatorišką ir įtraukią mokymosi bendruomenę, išgirsti sėkmės istorijas, dalyvauti diskusijose ir viktorinoje „Ką žinome apie paauglių praktinio verslumo ugdymo metodą?“.

Atidarius konferenciją, pasveikinimo žodžius išsakė Vilniaus kolegijos ir EUROPEN – PEN International atstovai, kurie pabrėžė projekto svarbą, padėkojo projekto koordinatoriams ir partneriams už sėkmingą projekto veiklų įgyvendinimą, įtraukiant ir platesnę bendruomenę: bendrojo lavinimo ir kitų mokyklų mokinius ir jų tėvus.

Konferencijos dalyviai išklausė IMPEET projekto partnerių pranešimus, imitacinių bendrovių iš Lietuvos, Italijos ir Vokietijos atstovų – mokytojų ir mokinių – pasisakymus. IB „Fitetile“ (Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija) vadovė Rasa Krulikauskienė papasakojo savo IB sėkmės istoriją, mokiniai Linas Krulikauskas ir Robertas Junas pristatė 3D aksesuarų spausdinimo veiklą. IB „Ugur‘s Finest Herbs“, Vokietijos vidurinės mokyklos (Friedrich-Fröbel-Schule), atstovai pademonstravo, ko išmoko ir ką patobulino projekto veiklų metu. Italijos IB „Confetti Panfilo Serafini“ (Istituto Comprensivo “Panfilo Serafini – Lola Di Stefano”) mokiniai džiaugėsi, įgiję puikią patirtį, dalyvaujant interaktyviose projekto veiklose, o vieno mokinio mama padėkojo už suteiktas puikias anglų kalbos ir kitas vertingas žinias vaikams.

Konferencijos pabaigoje moderatorius pravedė trumpą viktoriną, kurios nugalėtoju tapo Linas Krulikauskas (IB „Fitetile“).

Taip 2020 metų gruodžio 15 dieną vyko „IMPEET“ projekto baigiamoji konferencija tema „Innovative method to promoting entrepreneurship education to teenagers“ („Inovatyvus verslumo ugdymo metodas paaugliams“), kurioje dalyvavo Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos, Belgijos, Graikijos bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, projekto partneriai ir svečiai.

Renginio programa

Renginio pranešimai:

Marius Ignatonis, Project’s Coordinator, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences, Lithuania. The project IMPEET: from idea to examples

Scott Mitchell, Victoria Hädler, Svenja Zenz, EUROPEN-PEN International Association, Germany. Building an Innovative and Inclusive Learning Community

Rasa Krulikauskiene, teacher and Students, Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, Lithuania. Lithuanian PE FITETILE students’ Success Story: We will print you anything!

Bianca Klotzbach, teacher and Students, Friedrich-Fröbel-Schule, Germany. German school Success Story: PE UGUR’S FINEST HERBS: Joy of creation!

Golfredo Giuliani, teacher and students, Istituto Comprensivo „Panfilo Serafini – Lola Di Stefano“ SULMONA, Italy.  Italian Success Story: PE CONFETTI PANFILO SERAFINI SRL: almost 20 years with colors!

Alessandra Minesso, Centro Studi Opera Don Calabria, Italy. CO approach: advises and possibilities 

Kviečiame pažiūrėti konferencijos filmą: https://youtu.be/vVUPMKB1Urg.

Išsamiau apie projektą čia: Projektas Impeet


The IMPEET Final Conference on the topic of “Practice Enterprise as an Innovative Tool for Entrepreneurial Skills Development for Teenagers” took place on December 15, 2020, with the participation of Lithuanian, German, Italian, Romanian, Belgian, Greek general education school principals, teachers, students and their parents, project partners and guests. 

100 participants signed up to learn more about the innovative and inclusive learning community, hear success stories, take part in discussions and take a quiz on “What do we know about adolescent practical entrepreneurship education?”.

We invite you to watch the conference film: https://youtu.be/vVUPMKB1Urg.

IMPEET is an Erasmus+ funded KA2 project with focus on secondary education.

To find more about the project!